Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: CCPORTER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 42/115.

 2. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w ramach nawiązywania kontaktów biznesowych. Ich podanie jest dobrowolne.

 3. Kategoria przetwarzanych danych osobowych:
  podstawowe dane identyfikujące (imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres email, adres działalności etc.)

 4. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest budowa bazy kontaktów biznesowych (art.6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w przypadku wyrażenia zgody – przez jednoznaczne czynności potwierdzające– celem jest przesyłanie treści marketingowych podmiotów trzecich danym kanałem komunikacji (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 5. Twoja zgoda nie jest wymagana na działanie niezbędnych plików cookies. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające elementy infrastruktury IT (w szczególności oprogramowanie), dostawcy usług pocztowych i transportowych, podmioty trzecie, których marketing prowadzimy.

 6. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat albo do momentu wniesienia sprzeciwu/wycofania zgody.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 9. Ma Pani/Pan prawo:
  • żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • żądania ich sprostowania;
  • żądania ich usunięcia;
  • żądania ich przeniesienia do innego administratora;
  • żądania sprzeciwu;
  • żądania ograniczenia ich przetwarzania;

  W przypadku wyrażenia zgody – przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem. W sprawie realizacji praw można się kontaktować na adres korespondencyjny Spółki lub email: rodo@ccporter.com

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Pani/Pana dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Bezpłatna wycena

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.

Administratorem danych osobowych jest CCPorter Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 42/115.

W przypadku pytań i wniosków dotyczących danych osobowych prosimy kontakt na rodo@ccporter.com lub adres korespondencyjny Spółki. Celem przetwarzania jest udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub wiadomość, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wyrażenia zgody – będziemy przesyłać treści marketingowe wybranym kanałem komunikacji (art. 6. ust. 1 lit a RODO). Przysługuje prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególna sytuacją. Można wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem. Przysługuje też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres
 niezbędny do udzielenia odpowiedzi a następnie przechowywane przez okres kilku miesięcy. Cele marketingowe będą realizowane do momentu wycofania zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Otrzymywanie treści marketingowych jest dobrowolne. Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi prawne oraz IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.