OIH

 

Przetwarzanie danych osobowych w bazie marketingowej – obowiązek informacyjny

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CCPORTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 42/115.

2. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od H2H Maciej Kowalski z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Stanisława Wojciechowskiego, nr 42, lok. 133, w związku z zakupem bazy danych do wykorzystania w działalności marketingowej.

3. Kategoria przetwarzanych danych osobowych: podstawowe dane identyfikujące przedsiębiorcę (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres działalności etc.).

4. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

– dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest budowa marketingowej bazy danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – celem jest przesyłanie treści marketingowych podmiotów trzecich danym kanałem komunikacji (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat albo do momentu wniesienia sprzeciwu/wycofania zgody.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające elementy infrastruktury IT (w szczególności oprogramowanie), dostawcy usług pocztowych i transportowych, podmioty trzecie, których marketing prowadzimy. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

8. Ma Pani/Pan prawo:

– żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

– żądania ich sprostowania;

– żądania ich usunięcia;

– żądania ich przeniesienia do innego administratora;

– żądania sprzeciwu;

– żądania ograniczenia ich przetwarzania;

W przypadku wyrażenia zgody – przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem.

W sprawie realizacji praw można się kontaktować na adres korespondencyjny Spółki lub email: rodo@ccporter.com

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bezpłatna wycena

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.

Administratorem danych osobowych jest CCPorter Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 42/115.

W przypadku pytań i wniosków dotyczących danych osobowych prosimy kontakt na rodo@ccporter.com lub adres korespondencyjny Spółki. Celem przetwarzania jest udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub wiadomość, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wyrażenia zgody – będziemy przesyłać treści marketingowe wybranym kanałem komunikacji (art. 6. ust. 1 lit a RODO). Przysługuje prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególna sytuacją. Można wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem. Przysługuje też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres
 niezbędny do udzielenia odpowiedzi a następnie przechowywane przez okres kilku miesięcy. Cele marketingowe będą realizowane do momentu wycofania zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Otrzymywanie treści marketingowych jest dobrowolne. Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi prawne oraz IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.